Reklama

Reklama

Reklama
  • strzałki Ruch spacja Atak

Pokonuj wraz ze swoimi politykami kolejne poziomy, unikając rozrabiających demonstrantów oraz zbierając i niszcząc obietnice wyborcze złożone w 1997 r.

Pomoc

There are no awards for this game!

Video Walkthrough

Back to Game

Reklama

Wieloosobowe
Reklama